Temel İlkelerimiz

         TEMEL İLKELERİMİZ

 

            tacire olarak ilkelerimiz, her ne şart ve koşulla karşılaşılırsa karşılaşılsın vazgeçemeyeceğimiz temel prensiplerimizdir. Buna göre;

  • Değerlerimizi kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirmek ve temsil etmek,
  • Çevreye ve doğal kaynaklara karşı duyarlı olmak,
  • Üretkenliği teşvik etmek ve desteklemek,
  • Yenilikleri ve teknolojileri en hızlı şekilde transfer etmek,
  • Karar verirken istişareye özen göstermek, uygulamayı azim ve ısrarla takip etmek,
  • Sabırlı olmak,
  • Öğrenmek ve Eğitmek,
  • Toplam faydayı esas almak,
  • Eşitlik, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerine uymak,

           Temel ilkelerimizi oluşturur.

Yükleniyor...