Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ


Değerlerimiz, kendi varlığımız, birliğimiz, işleyiş ve devamlılığımızı sürdürmek için doğru ve gerekli olarak kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki inançlarımızdır. 
Değerlerimiz çalışanımızı, müşterimizi, insanı, çevreyi ve İndirimmall’ ın bekasını sağlayan ve yücelten bakış açımızın vazgeçilmezidir.

Bu anlayışla İndirimmall.com değerleri şunlardır:

  • Güven,
  • Samimiyet,
  • Hak,
  • Adalet,
  • Ahlak,
  • Sevgi,
  • Sorumluluk,
  • Diğergamlık
  • Kalite,
  • Gelişim,
Yükleniyor...